در زمستان
گرمم از گرماي تو
در بهاران
شادم از آواي تو
فصل گرما، گرميش از قلب من
در خزان برگم
و مي ميرم به پيش پاي تو
كاش
فصل پنجمي در راه بود
كاش نامش
فصل وصل ماه بود
كاش برگ برگ درختان خزان
برگ ريزان
زرد و سرخ و نغمه خوان
مي سرودند اين نوا با بخت تو

 

 

منبع : شاعرانه
برچسب ها :